Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji

W dniu 25 lutego 2016 r. Sejm RP uchwalił ustawę o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Celem nowej ustawy jest zapewnienie bardziej przejrzystych i łatwiejszych w stosowaniu rozwiązań dotyczących ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Określa ona: zasady udostępniania i przekazywania informacji, warunki ponownego wykorzystywania możliwość pobierania opłaty oraz przekazywanie informacji na wniosek.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona (art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Dz. U. z 2016 r. poz. 352).

W celu uzyskania informacji do ponownego wykorzystywania należy sporządzić wniosek, który będzie zawierał elementy określone w art. 21 ust. 3 ww. ustawy lub skorzystać z pomocniczego wzoru wniosku zamieszczonego na dole strony i wysłać go drogą elektroniczną lub pocztą na adres:Biblioteka Pedagogiczna w Łomży, ul. Marii Curie – Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Biblioteka Pedagogiczna w Łomży

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Brześkiewicz

Data wytworzenia: 2017-08-10

Wprowadzający: Halina Brześkiewicz

Data modyfikacji: 2017-08-10

Opublikował: Halina Brześkiewicz

Data publikacji: 2017-08-10