Lp.

Organ kontrolujący

Termin przeprowadzenia

kontroli

Zakres kontroli

Czynności pokontrolne

2018

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

22.12.2017 r. – 02.01.2018 r.

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;

Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu;

Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe;

Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.

Brak zaleceń pokontrolnych

2.

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

05.01.2018 r.

Wykorzystanie wyników ewaluacji zewnętrznej do zapewnienia wysokiej jakości organizacji procesów edukacyjnych oraz ich efektów, zgodnie z § 2 ust.4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r., poz.1658)

Brak zaleceń pokontrolnych

2017

1.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

03.08 – 01.09.2017 r.

Zarządzanie Biblioteką Pedagogiczną w Łomży

Brak

2016

1.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

04.07 – 26.07.2016 r.

Kontrola realizacji zadań              w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów                i wydatków za okres 2014 r. i 2015 r.

Brak zaleceń pokontrolnych

2.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

12.09.2016 r.

Kontrola nieruchomości będących w trwałym zarządzie za okres               od 2013 r. do 2015 r.

Brak zaleceń pokontrolnych

3.

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

25.10. – 27.10.2016 r.

Ewaluacja zewnętrzna problemowa: Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki. Promowana jest wartość edukacji.

Brak zaleceń pokontrolnych

2014

1.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

11.04–06.05.2014r.

Kontrola realizacji zadań       w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów             i wydatków za okres: 2012    i 2013 r.

Brak zaleceń pokontrolnych

2013 r.

1.

Kuratorium Oświaty             w Białymstoku Delegatura         w Łomży

11.06.2013 r.

Prawidłowość organizacji działania publicznej biblioteki pedagogicznej i realizacji jej zadań oraz zgodności zatrudnienia nauczycieli  z wymaganymi walifikacjami.

Nie wydano zaleceń

2.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

27.09.2013 r.

Zgodność funkcjonowania   ze statutem w roku 2012

Nie wydano zaleceń

2012 r.

1.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

11 – 29.06.2012 r.

Kontrola realizacji celów        i zadań w powiązaniu           z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za okres: 2010 i 2011 r.

Brak zaleceń pokontrolnych

2.

Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Łomży

29.06; 05.07.2012r.

Przestrzeganie przepisów prawa pracy, techniczne bezpieczeństwo pracy

Wystąpienie pokontrolne: 12.07.2012 r.

Wystąpienia - 5

Nakaz - 1

3.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego     w Kolnie

08.10.2012 r.

Kontrola stanu technicznego budynku Biblioteki Pedagogicznej w Łomży Filii w Kolnie

Wystąpienie pokontrolne: 05.11.2012r.

Nakaz - 2c

Metryka strony

Udostępniający: Halina Brześkiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Brześkiewicz

Data wytworzenia: 2017-09-28

Wprowadzający: Halina Brześkiewicz

Data wprowadzenia: 2013-01-15

Data modyfikacji: 2018-01-16

Opublikował: Halina Brześkiewicz

Data publikacji: 2013-01-15