WYDZIAŁ UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

Pracownicy: mgr Elwira Kamińska, mgr Małgorzata Wasilewska

Tel. 86 2162357, e-mail: wypozyczalnia@bp.lomza.pl, czytelnia@bp.lomza.pl

Wydział Udostępniania tworzą Wypożyczalnia i Czytelnia.

Zadania wydziału:

 • udostępnianie zbiorów,
 • propagowanie informacji o zbiorach,
 • przechowywanie i ochron zbiorów.

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8:00 do 15:00, wtorek – piątek – od 8:00 do 18:00, sobota od 8:00 do 15:00

 

WYDZIAŁ INFORMACYJNO - BIBLIOGRAFICZNY

Pracownik: mgr Bożena Malinowska

Tel. 86 2162357, e-mail: bibliografia@bp.lomza.pl

Zadania wydziału:

 • udzielanie wszystkim zainteresowanym informacji bibliograficznych, rzeczowych i bibliotecznych w oparciu o księgozbiór podręczny, katalogi, kartoteki oraz zewnętrzne bazy danych; pomoc w wyszukiwaniu literatury do tematów prac, prezentacji maturalnych i in.,
 • opracowywanie tematycznych zestawień bibliograficznych,
 • organizacja praktyk zawodowych dla studentów i słuchaczy.

 

WYDZIAŁ ZBIORÓW SPECJALNYCH

Pracownik: mgr Grażyna Wysocka

Tel. 86 2165099, e-mail: zbiory.specjalne@bp.lomza.pl

Zadania wydziału:

Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów dydaktycznych na różnych nośnikach:

 • CD-ROM-y,
 • płyty DVD,
 • płyty kompaktowe,
 • kasety wizyjne,
 • taśmy i kasety magnetofonowe,
 • płyty analogowe

w celu zaspokojenia potrzeb czytelników w zakresie doskonalenia warsztatu pracy, samokształcenia oraz stosowania nowoczesnych nośników informacji.

 

WYDZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW

Pracownicy: mgr Teresa Makać, mgr Radosław Wszędyrówny

Tel. 86 2165099, e-mail: gromadzenie@bp.lomza.pl

Zadania wydziału:

 • planowe kształtowanie księgozbioru biblioteki zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi i adekwatne do potrzeb czytelników,
 • dokonywanie zakupów książek w oparciu o oferty internetowe i katalogi wydawnictw,
 • prowadzenie ewidencji sumarycznej i jednostkowej wpływów i ubytków księgozbioru,
 • opracowywanie książek pod względem formalnym i rzeczowym,
 • tworzenie komputerowego katalogu księgozbioru w programie bibliotecznym Libra.

Godziny pracy: poniedziałek – piątek – od 8:00 do 15:00

Metryka strony

Udostępniający: Halina Brześkiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Brześkiewicz

Data wytworzenia: 2016-11-14

Wprowadzający: Halina Brześkiewicz

Data wprowadzenia: 2013-01-21

Data modyfikacji: 2016-12-29

Opublikował: Halina Brześkiewicz

Data publikacji: 2013-01-21